FINANCOVÁNÍ

PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE
Předběžná rezervace – nezávazný krok při zájmu na konkrétní RD. Tuto rezervaci sjednáme na základě domluvy s Vámi a osobní schůzky v sídle developerské společnosti. Tuto předběžnou rezervaci konkrétního RD Vám budeme garantovat po dobu 5 dnů pokud se nedomluvíme jinak.

REZERVAČNÍ POPLATEK
Složení rezervačního poplatku a podpis rezervační smlouvy. Rezervační poplatek činí 3% z celkové kupní ceny RD včetně DPH a bude započten do celkové částky za dům při doplacení poslední části financování. Rezervační poplatek bude složen do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy.

ZÁLOHA Č. 1
Záloha č. 1 je ve výši 10% z celkové kupní ceny včetně DPH a bude uhrazena do 5 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí

ÚHRADA Č. 1
Úhrada č. 1 je ve výši 40% z celkové kupní ceny včetně DPH po dokončení hrubé stavby domu do 5 dnů na základě obdržené výzvy.

ÚHRADA Č. 2
Úhrada č. 2 je ve výši 25% z celkové kupní ceny včetně DPH po dokončení technických instalací do …. Dnů na základě obdržené výzvy.

DOPLATEK
Doplatek ve výši 25% z kupní ceny včetně DPH bude uhrazen do 5 dnů od Kolaudace. Následuje podpis kupní smlouvy a podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch budoucího kupujícího.

Partner pro financování

Josef Kalík
PARTNER PRO FINANCOVÁNÍ

2020
začátek výstavby

DESIGN WEBU STUDIO KOMIT © RODINNÉ DOMY U STUDÁNEK 2020