FINANCOVÁNÍ

PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE
Předběžná rezervace – nezávazný krok při zájmu na konkrétní RD. Tuto rezervaci sjednáme na základě domluvy s Vámi a osobní schůzky v sídle developerské společnosti. Tuto předběžnou rezervaci konkrétního RD Vám budeme garantovat po dobu 5 dnů pokud se nedomluvíme jinak.

REZERVAČNÍ POPLATEK
Složení rezervačního poplatku a podpis rezervační smlouvy. Rezervační poplatek činí 3 % z celkové kupní ceny RD včetně DPH a bude započten do celkové částky za dům s první platbou části financování. Rezervační poplatek bude složen do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy.

ZÁLOHA 
Záloha je ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně DPH a bude uhrazena do 5 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.

DOPLATEK 
Doplatek ve výši 90 % z kupní ceny včetně DPH bude uhrazen do 5 dnů od Kolaudace. Následuje podpis kupní smlouvy a podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch budoucího kupujícího. 

Partner pro financování

Josef Kalík
PARTNER PRO FINANCOVÁNÍ

2020
začátek výstavby

DESIGN WEBU STUDIO KOMIT © RODINNÉ DOMY U STUDÁNEK 2020